Samoan

 • How Language Line works - Samoan

  Logo of Language Line telephone interpreting serviceLanguage Line - telefoni mo ‘au‘aunaga fa‘aliliu ‘upu

  ‘Olo‘o avanoa Laina mo Gagana mai i le: Monday to Friday 9am - 6pm and Saturday 9am - 2pm

  Mo se lisi o Fa‘alāpotopotoga ‘Auai

  Mo se lisi o Gagana

  Ina ia maua se fa‘aliliu‘upu, asiasi pe telefoni i se fa‘alāpotopotoga ‘auai